Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Τρίτη, 11 Δεκεμβρίου 2012 00:00

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ

Το δήμαρχο επικουρούν οι αντιδήμαρχοι. Αντιδήμαρχοι είναι οι σύμβουλοι της πλειοψηφίας που ορίζει ο δήμαρχος και στους οποίους μεταβιβάζει την άσκηση αρμοδιοτήτων καθ’ύλην και κατά τόπο.

Ο αριθμός των Αντιδημάρχων προσδιορίζεται με βάση τον πληθυσμό και τον αριθμό των δημοτικών ενοτήτων. Στο Δήμο Αλοννήσου ορίζονται δύο (2) Αντιδήμαρχοι, οι οποίοι μπορεί να επιφορτίζονται με κατά τόπον και με καθ' ύλην αρμοδιότητες.

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ

ΚΑΘ'ΥΛΗΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Τομέας Πρασίνου Καθαριότητας ,Περιβάλλοντος,κτλ

ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ

Τομέας ανάπτυξης, Οικονομικών Διαφάνειας, Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,κτλ

Οι αντιδήμαρχοι εκτός των καθ΄υλην αρμοδιοτήτων που μεταβιβάζει σε αυτούς ο δήμαρχος, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται οπωσδήποτε και οι αρμοδιότητες για θέματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης ,ασκούν και τις ακόλουθες κατά τόπον αρμοδιότητες:

  • Έχουν την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στην δημοτική ενότητα.
  • Παρακολουθούν την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.
  • Μεριμνούν για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα
  • Υπογράφουν με εξουσιοδότηση του δημάρχου, βεβαιώσεις ,πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας.
  • Συνεργάζονται με τους προέδρους των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
  • Ασκούν κάθε άλλη αρμοδιότητα που μπορεί να τους μεταβιβάσει με απόφαση του ο δήμαρχος, που αφορά τη δημοτική ενότητα.

 

Διαβάστηκε 7551 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 06 Οκτωβρίου 2014 09:50