ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΥΛΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

×

Προειδοποίσηση

JUser: :_load: Αδυναμία φόρτωσης χρήστη με Α/Α (ID): 30

ΕΛΛ                                                                                                                    Αλόννησος  5/2/2015                                          Αριθ. Πρωτ/λου 457

Προς τους κ.κ Α) Βαφίνη Πέτρο, Δήμαρχο

                         Β) Δημοτικούς Συμβούλους

 1. Τσουκανά Παναγιώτη, Αντιπρόεδρο
 2. Καλογιάννη Κωνσταντίνο, Αντιδήμαρχο
 3. Αργυρίου Άγγελο, Αντιδήμαρχο
 4. Καλογιάννη Θεόδωρο, Μέλος
 5. Σουτζούκη Βασίλειο, Μέλος
 6. Αγάλλου Σμαραγδή, Μέλος
 7. Κυριαζή Μαγδαληνή, Μέλος
 8. Χρήστου Δημήτριο, Μέλος
 9. Τσουκανά Χριστίνα, Μέλος
 10. Βλάϊκο Παναγιώτη, Μέλος
 11. Αναγνώστου Παναγιώτη, Μέλος
 12. Θεοδώρου Χαρίκλεια, Μέλος
 13. Καρακατσάνη Απόστολο, Μέλος
 14. Δροσάκη Κωνσταντίνο, Μέλος
 15. Ζαβαλιάδη Στέργιο, Μέλος
 16. Αναγνώστου Κική, Γραμματέας

ΘΕΜΑ Πρόσκληση σε Συνεδρίαση  του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αλοννήσου, την 9 Φεβρουαρίου 2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00

ΕΛΛΗΝΙ

 Αλόννησος  16/1/2015

Αριθ. Πρωτ/λου 182

Προς τους κ.κ Α) Βαφίνη Πέτρο, Δημαρχο

                     Β) Δημοτικούς Συμβούλους

1)Τσουκανά Παναγιώτη, Αντιπρόεδρο

2)Καλογιάννη Κωνσταντίνο, Αντιδήμαρχο

3)Αργυρίου Άγγελο, Αντιδήμαρχο

4)Καλογιάννη Θεόδωρο, Μέλος

5)Σουτζούκη Βασίλειο, Μέλος

6)Αγάλλου Σμαραγδή, Μέλος

7)Κυριαζή Μαγδαληνή, Μέλος

8)Χρήστου Δημήτριο, Μέλος

9)Τσουκανά Χριστίνα, Μέλος

10)Βλάϊκο Παναγιώτη, Μέλος

11)Αναγνώστου Παναγιώτη, Μέλος

12)Θεοδώρου Χαρίκλεια, Μέλος

13)Καρακατσάνη Απόστολο, Μέλος

14)Δροσάκη Κωνσταντίνο, Μέλος

15)Ζαβαλιάδη Στέργιο, Μέλος

16)Αναγνώστου Κική, Γραμματέας

ΘΕΜΑ Πρόσκληση σε Συνεδρίαση

      Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην 1 / 2015 Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αλοννήσου, την 20 Ιανουαρίου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                     Αλόννησος 28/05/2014
ΝΟΜΟΣ  ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                        Αριθ. Πρωτ/λου: 2864
ΔΗΜΟΣ  ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ                       
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ                           
ΤΗΛ. 2424065555                        
FAX. 2424065207                        
E-MAIL.0578.syzefxis.gov.gr
Προς τους κ.κ.: Α) Βαφίνη Πέτρο, Δήμαρχο
                Β) Δημοτικούς Συμβούλους  
 1) Καρακατσάνης Απόστολος, Αντιπρόεδρο
 2) Αναγνώστου Παναγιώτης, Μέλος      
 3) Αγάλλου Νικόλαος, Αντιδήμαρχος    
 4) Παπαχρήστου Κων/νος-Ορέστης, Αντιδή
 5) Καλογιάννης Δημήτριος, Μέλος      
 6) Βασιλείου Μελπομένη, Μέλος        
 7) Βλάικος Παναγιώτης, Μέλος         
 8) Μπεσίνης Φίλιππος, Μέλος          
 9) Καλογιάννης Μιχαήλ, Μέλος         
10) Παπαβασιλείου Παναγιώτης, Μέλος   
11) Σουτζούκης Βασίλειος, Μέλος       
12) Μαλαματένιας Βάϊος, Γραμματέας    
13) Αναγνώστου Μιχαήλ, Μέλος          
14) Καλογιάννης Βασίλειος, Μέλος      
15) Θεοδώρου Χαρίκλεια, Μέλος         
16) Δροσάκης Κωνσταντίνος, Μέλος      

ΘΕΜΑ:Πρόσκληση σε Συνεδρίαση

   Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην 16/2014 Δημόσια ειδική Συνεδρίαση Του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αλοννήσου, 3η Ιουνίου 2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 18:30, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω Θέματα:

   1. Εκλογή νέου Γραμματέα Δημοτικού Συμβουλίου.


                                               Η Πρόεδρος Του Δ.Σ.        


                                              Αναγνώστου Ζαφειρούλα       

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αριθ. Απόφασης: 60/2014
ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ Ημερ. -//- : 17/04/2014
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ
ΤΗΛ. 2424065555
FAX. 2424065207
E-MAIL.0578.syzefxis.gov.gr
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 
 Πρακτικού από τη Δημόσια ειδική Συνεδρίαση Του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αλοννήσου, με Αριθμό 11/2014 από 17/04/2014.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                     Αλόννησος 30/04/2014

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                       Αριθ. Πρωτ/λου: 2193

ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ                      

ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ                          

ΤΗΛ. 2424065555                        

FAX. 2424065207                        

E-MAIL.0578.syzefxis.gov.gr

                             Προς τους κ.κ.:A)Πέτρο Βαφίνη, Δήμαρχος

                                             Β)Δημοτικούς Συμβούλους

1) Καρακατσάνης Απόστολος, Αντιπρόεδρο

2) Αναγνώστου Παναγιώτης, Μέλος      

3) Αγάλλου Νικόλαος, Αντιδήμαρχος    

4) Παπαχρήστου Κων/νος-Ορέστης, Αντιδή

5) Καλογιάννης Δημήτριος, Μέλος      

6) Βασιλείου Μελπομένη, Μέλος        

7) Βλάικος Παναγιώτης, Μέλος        

8) Μπεσίνης Φίλιππος, Μέλος          

9) Καλογιάννης Μιχαήλ, Μέλος        

10) Παπαβασιλείου Παναγιώτης, Μέλος  

11) Σουτζούκης Βασίλειος, Μέλος      

12) Μαλαματένιας Βάϊος, Γραμματέας    

13) Αναγνώστου Μιχαήλ, Μέλος          

14) Καλογιάννης Βασίλειος, Μέλος      

15) Θεοδώρου Χαρίκλεια, Μέλος        

16) Δροσάκης Κωνσταντίνος, Μέλος      

        

ΘΕΜΑ:Πρόσκληση σε Συνεδρίαση

   Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην 15/2014 Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση Του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αλοννήσου, την 5η Μαϊου 2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω Θέματα:

   1. Περί πρόσληψης εποχιακού προσωπικού δύο (2) μηνών για αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχιακών αναγκών πυροπροστασίας

   2. Χορήγηση Προέγρισης Ιδρυσης και Λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος

   3. Χορήγηση 4ης παράτασης προθεσμίας για το έργο ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ ΤΥΠΟΥ Τ11Α

   4. Περί έγκρισης ή μή του 1ου ΑΠΕ για το έργο ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΕΠ

   5. Καθορισμός των χώρων μεταβίβασης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας σε τρίτους με σύναψη μισθωτικής σχέσης και καθορισμός τιμήματος για τους έχοντες το δικαίωμα της χρήσης άνευ δημοπρασίας (όμοροι)

                                               Η Πρόεδρος Του Δ.Σ.        

                                             Αναγνώστου Ζαφειρούλα      

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αριθ. Απόφασης: 60/2014
ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ Ημερ. -//- : 17/04/2014

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 
 Πρακτικού από τη Δημόσια ειδική Συνεδρίαση Του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αλοννήσου, με Αριθμό 11/2014 από 17/04/2014.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                     Αλόννησος 15/04/2014

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                       Αριθ. Πρωτ/λου: 1915

ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ                      

ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ                          

ΤΗΛ. 2424065555                        

FAX. 2424065207                        

E-MAIL.0578.syzefxis.gov.gr

   Προς τους κ.κ.:Α)Πέτρο Βαφίνη,Δήμαρχο

                   Β)Δημοτικούς Συμβούλους

1) Καρακατσάνης Απόστολος, Αντιπρόεδρο

2) Αναγνώστου Παναγιώτης, Μέλος      

3) Αγάλλου Νικόλαος, Αντιδήμαρχος    

4) Παπαχρήστου Κων/νος-Ορέστης, Αντιδή

5) Καλογιάννης Δημήτριος, Μέλος      

6) Βασιλείου Μελπομένη, Μέλος        

7) Βλάικος Παναγιώτης, Μέλος        

8) Μπεσίνης Φίλιππος, Μέλος          

9) Καλογιάννης Μιχαήλ, Μέλος        

10) Παπαβασιλείου Παναγιώτης, Μέλος  

11) Σουτζούκης Βασίλειος, Μέλος      

12) Μαλαματένιας Βάϊος, Γραμματέας    

13) Αναγνώστου Μιχαήλ, Μέλος          

14) Καλογιάννης Βασίλειος, Μέλος      

15) Θεοδώρου Χαρίκλεια, Μέλος        

16) Δροσάκης Κωνσταντίνος, Μέλος      

          

ΘΕΜΑ:Πρόσκληση σε Συνεδρίαση

   Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην 14/2014 Δημόσια Τρίτη Επαναληπτική Τακτική Συνεδρίαση Του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αλοννήσου, την 22η Απριλίου 2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 18:30, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω Θέματα:

   1. Περί τροποποίησης της αριθμ.224/2013 απόφασης του δημοτικού συμβουλίου κατά το μέρος που αφορά το Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Δράσης- Στοχοθεσία του δήμου Αλοννήσου έτους 2014

   2. Περί έγκρισης της μελέτης και εκτέλεσης του έργου ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ πρου/σμού 60.000 ευρω

   3. Περί εκτέλεσης της εργασίας- υπηρεσίας ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΑΚΤΩΝ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ πρου/σμού 8.000,00 ευρω συμ/νου ΦΠΑ

   4. Χορήγηση προέγρισης ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος

   5. Περί ψήφισης πίστωσης ποσού 1.000 ευρω για την τακτική επιχορήγηση του Ναυτικού Ομίλου Αλοννήσου έτους 2014

   6. Περί ψήφισης πίστωσης ποσού 1.250,00 ευρω για την τακτική επιχορήγηση του Αθλητικού Ομίλου Αλοννήσου για το έτος 2014

   7. Περί ψήφισης πίστωσης ποσού 1.000 ευρω για την τακτική επιχορήγηση του Πολιτιστικού Εξωραϊστικου Συλλόγου Παλιάς Αλοννήσου για το έτος 2014

   8. Περί ψήφισης πίστωσης ποσού 1.250,00 ευρω για την τακτική επιχορήγηση του Συλλόγου Τουριστικής και Πολιτιστικής Ανάπτυξης Αλοννήσου, για το έτος 2014

   9. Εγκριση 1ης αναμόρφωσης του πρου/σμού του ΝΠΔΔ "Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αλοννήσου" για το οικον. έτος 2014

10. Εγκριση Κανονισμού Χρήσης Παραχωρούμενων Κοινόχρηστων Χώρων του ΝΠΔΔ "Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αλοννήσου"

11. Περί αποδοχής χρηματοδότησης ΣΑΤΑ 2013 Νοεμβρίου- Δεκεμβρίου 2013 και κατανομής υπόλοιπων ΣΑΤΑ 2009, 2010,2011,2012 και 2013

12. Περί έγκρισης της μελέτης και εκτέλεσης του έργου ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΟΙΚΙΣΜΩΝ πρου/σμού 28.000 ευρω

13. Εγκριση πρωτοκόλλου Οριστικής Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΝΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΥ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟΥ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ, ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΥ,ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟΥΣ ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ

14. Εγκριση ή μή του 1ου ΑΠΕ για το έργο ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ

15. Εγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ

16. Περί εξέτασης αίτησης της κ. TAFEL REGINA του EBERHARD για παροχή υδροδότησης στην διόρωφη κατοικία της στην περιοχή Πλαγιές Αλοννήσου

17. Περί εξέτασης αίτησης του κ. BOOTH JULIAN του ROGER για παροχή υδροδότησης στην ισόγεια οικία του στην περιοχή Ισώματα Αλοννήσου

18. Περί δακοκτονίας 2014

19. Εγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του δημάρχου κ. Πέτρου Βαφίνη

20. Περί εξέτασης των αριθμ. 6251/13-11-2013 και 910/26-02-2013 αιτήσεων της κ. Κυριακής Θεοδωρίδου του Αθανασίου

21. Περί εξέτασης της αριθμ. 1205/13-03-2014 αίτησης της κ. Χριστίνας Τσουκανά του Αντωνίου

22. Χορήγηση βεβαίωσης μη διεκδίκησης- μη απαίτησης που αφορά γεωτεμάχιο της Μ.Τυμπλαλέξη στη θέση Βαμβακιές από το δήμο Αλοννήσου

23. Χορήγηση βεβαίωσης μη διεκδίκησης- μη απαίτησης που αφορά γεωτεμάχιο του Δημητρίου Χαμουργιωτάκη στη θέση Ισιώματα από τον δήμο Αλοννήσου

Σύμφωνα με το άρθρο 96 παρ. 3 του Ν. 3463/2006 ύστερα από Τρίτη πρόσκληση λαμβάνονται απ[οφάσεις εφόσον τα μέλη που είναι παρόντα αποτελούν το ένα τρίτο τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των μελών του.

                                               Η Πρόεδρος Του Δ.Σ.        

                                             Αναγνώστου Ζαφειρούλα    

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                     Αλόννησος 14/04/2014

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                       Αριθ. Πρωτ/λου: 1867

ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ                      

ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ                          

ΤΗΛ. 2424065555                        

FAX. 2424065207                        

E-MAIL.0578.syzefxis.gov.gr  

Προς τους κ.κ.:α)Πέτρο Βαφίνη, Δήμαρχο

               Β)Δημοτικούς Συμβούλους

1) Καρακατσάνης Απόστολος, Αντιπρόεδρος

2) Αναγνώστου Παναγιώτης, Μέλος      

3) Αγάλλου Νικόλαος, Αντιδήμαρχος    

4) Παπαχρήστου Κων/νος-Ορέστης, Αντιδή

5) Καλογιάννης Δημήτριος, Μέλος      

6) Βασιλείου Μελπομένη, Μέλος        

7) Βλάικος Παναγιώτης, Μέλος        

8) Μπεσίνης Φίλιππος, Μέλος          

9) Καλογιάννης Μιχαήλ, Μέλος        

10) Παπαβασιλείου Παναγιώτης, Μέλος  

11) Σουτζούκης Βασίλειος, Μέλος      

12) Μαλαματένιας Βάϊος, Γραμματέας    

13) Αναγνώστου Μιχαήλ, Μέλος          

14) Καλογιάννης Βασίλειος, Μέλος      

15) Θεοδώρου Χαρίκλεια, Μέλος        

16) Δροσάκης Κωνσταντίνος, Μέλος      

ΘΕΜΑ:Πρόσκληση σε Συνεδρίαση

   Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην 13/2014 Δημόσια Εκτακτη Συνεδρίαση Του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αλοννήσου, την 14η Απριλίου 2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω Θέματα:

  

1. Περί διατύπωσης σύμφωνης γνώμης για την αγορά νερού μέσω εγκατάστασης μονάδας αφαλάτωσης.

Το θέμα κρίνεται κατεπείγον διότι από την αναβολή της συζήτησης του κινδυνεύουν τα συμφέροντα του δήμου, λόγω της αναμενόμενης λειψυδρίας κατά τους θερινούς μήνες με ότι αυτή συνεπάγεται.

                                               Η Πρόεδρος Του Δ.Σ.        

                                             Αναγνώστου Ζαφειρούλα      

Σελίδα 1 από 3
Βρίσκεστε εδώ: Home ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ