alonnisos.gov.gr

×

Προειδοποίηση

JUser: :_load: Αδυναμία φόρτωσης χρήστη με Α/Α (ID): 30
Δευτέρα, 07 Αυγούστου 2017 13:39

ΑΠΟΦΑΣΗ 18/2017 ΔΣ Κύριο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

     ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

     ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ

     ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ 37005

     ΤΗΛ. 2424350201

     FAX. 2424065207

     E-MAIL.dimosalo@0578.syzefxis.gov.gr                                                          Αριθ. Απόφασης 119/2017

                                                                                                                                     Ημερ. Απόφασης 1/8/2017

                                                              ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

      Πρακτικού από τη Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση  Του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αλοννήσου, με Αριθμό 18/2017  από    1/8/2017

   Στην Αλόννησο και στο Δημαρχείο  σήμερα την  Αυγούστου  2017, ημέρα  Τρίτη και ώρα 18:30 συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Αλοννήσου, κατόπιν  της αριθ. 3292/ 28/7/2017 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία επιδόθηκε προς κάθε δημοτικό σύμβουλο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010

    Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο δέκα επτά (-17-) βρέθηκαν να είναι παρόντα -11- μέλη, ήτοι

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Αγάλλου Σμαραγδή (Μέλος) απεχώρησε μετά το 1ο θέμα της ΗΔ, Αναγνώστου Γ. Παναγιώτης (Μέλος) απεχώρησε μετά το 1ο θέμα της ΗΔ, Αργυρίου Άγγελος (Αντιδήμαρχος), Καλογιάννης  Κ. Δημήτριος (Μέλος) απεχώρησε μετά το 1ο θέμα της ΗΔ, Καλογιάννης Δ. Θεόδωρος (Αντιπρόεδρος), Καλογιάννης  Ι. Κωνσταντίνος (Μέλος), Καλογιάννης Ν. Μιχαήλ (Μέλος), Κυριαζή Μαγδαληνή (Μέλος), Τσουκανάς Κ. Παναγιώτης (Πρόεδρος), Χλίβας Κωνσταντίνος (Μέλος) απεχώρησε μετά το 1ο θέμα της ΗΔ, Χρήστου Δημήτριος (Μέλος)

ΑΠΟΝΤΕΣ

Αναγνώστου Κική (Γραμματέας), Αναγνώστου Β. Παναγιώτης (Μέλος), Δροσάκης Ι. Κωνσταντίνος (Μέλος), Θεοδώρου Χαρίκλεια (Μέλος), Μαλαματένιας Βάϊος (Μέλος), Τσουκανά Χριστίνα (Μέλος) προσήλθε στο 2ο θέμα της ΗΔ

Σύμβουλοι που δεν προσήλθαν καίτοι νόμιμα εκλήθηκαν.

ΘΕΜΑ 10 

Συμπαράσταση στον δήμο Μήλου για τον επαναπατρισμό της  ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ ΤΗΣ ΜΗΛΟΥ

 ΑΠΟΦΑΣΗ

Στην συνεδρίαση  δεν  παρεβρέθηκε ο Δήμαρχος  κ. Πέτρος  Βαφίνης καίτοι νόμιμα εκλήθη λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων του , παρεβρέθη ο αναπληρωτής του αντιδήμαρχος κ. Αγγελος  Αργυρίου και η υπάλληλος κ. Δημητρακοπούλου Ιόλη  για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το  10ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης έκανε γνωστό ότι ,  κ  ΚΕΔΕ  έστειλε το αριθμ. 2162/22-06-2017 έγγραφο που έχει ως κάτωθ

« Η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας με την υπ’αριθ. 356/10-05-2017 ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, συμπαρίσταται και ενισχύει την προσπάθεια του Δήμου Μήλου για τη συγκέντρωση ενός εκατομμυρίου υπογραφών με στόχο τον επαναπατρισμό του Αγάλματος της Αφροδίτης της Μήλου.

Σας στέλνουμε το Αίτημα Συμπαράστασης και παρακαλούμε για την υιοθέτηση του ανωτέρω αιτήματος από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Η ΚΕΔΕ , αρωγός στην προσπάθεια του Δήμου Μήλου, θα συγκεντρώσει τις αποφάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων όλων των Δήμων της χώρας και θα τις καταθέσει σε ειδική εκδήλωση στις αρμόδιες Ευρωπαϊκές αρχές μαζί με το σύνολο των υπογραφών που θα έχουν συγκεντρωθεί από τους υποστηρικτές της προσπάθειας.»

 Επί των ανωτέρω κάλεσε το δημοτικό συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

   Το δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του προέδρου και έλαβε υπόψιν του τις διατάξεις του άρθρου 240 του ν. 3463/2006

                                                              Αποφασίζει   ΟΜΟΦΩΝΑ  επί των παρόντων

Υιοθετεί  το Αίτημα   Συμπαράστασης  του Δήμου Μήλου,  και   ενισχύει  την προσπάθεια του δήμου Μήλου για την συγκέντρωση ενός εκατομμυρίου υπογραφών με στόχο τον επαναπατρισμό του αγάλματος της Αφροδίτης της Μήλου, στην  ηλεκτρονική  πλατφόρμα www.takeaphroditehome.gr και  στο facebook  Take Aphrodite Home  και Δήμος  Μήλου.

H  παρούσα  να αναρτηθή στην ιστοσελίδα του δήμου.

Η Απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό  119/2017

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, λύεται η συνεδρίαση.

Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το παρόν Πρακτικό, το οποίο υπογράφεται ως έπεται.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                                              ΤΑ ΜΕΛΗ

Τσουκανάς  Κ. Παναγιώτης                                                           Αργυρίου Άγγελος

                                                                                                           Καλογιάννης Θεόδωρος

                                                                                                           Καλογιάννης Κωνσταντίνος

                                                                                                           Καλογιάννης Μιχαήλ

                                                                                                           Κυριαζή Μαγδαληνή

                                                                                                           Χρήστου Δημήτριος

                                                                                                           Τσουκανά  Χριστίνα

Διαβάστηκε 40 φορές