ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΥΛΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

×

Προειδοποίσηση

JUser: :_load: Αδυναμία φόρτωσης χρήστη με Α/Α (ID): 30
Πέμπτη, 25 Φεβρουαρίου 2016 13:52

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ 5/2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

     ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

     ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ

     ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ 37005

     ΤΗΛ. 2424350201

     FAX. 2424065207

     E-MAIL.dimosalo@0578.syzefxis.gov.gr

                                                                                                          Αλόννησος  25/2/2016                                                                                                                                                                                            Αριθ. Πρωτ/λου 833

Προς τους κ.κ Α) Βαφίνη Πέτρο,  Δήμαρχο

                         Β) Δημοτικούς Συμβούλους

1)Τσουκανά  Μ. Παναγιώτη, Αντιπρόεδρο

2)Καλογιάννη  Κωνσταντίνο,  Αντιδήμαρχο

3)Αργυρίου Άγγελο,  Αντιδήμαρχο

4)Καλογιάννη Θεόδωρο, Μέλος

5)Σουτζούκη Βασίλειο, Μέλος

6)Αγάλλου Σμαραγδή, Μέλος

7)Κυριαζή Μαγδαληνή, Μέλος

8)Χρήστου Δημήτριο, Μέλος

9)Τσουκανά Χριστίνα, Μέλος

10)Βλάϊκο Δημήτριο, Μέλος

11)Αναγνώστου Παναγιώτη, Μέλος

12)Θεοδώρου Χαρίκλεια, Μέλος

13)Καρακατσάνη Απόστολο, Μέλος

14)Δροσάκη Κωνσταντίνο, Μέλος

15)Ζαβαλιάδη Στέργιο, Μέλος

16)Αναγνώστου Κική, Γραμματέας

ΘΕΜΑ Πρόσκληση σε Συνεδρίαση

      Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην 5 / 2016 Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αλοννήσου, την 29 Φεβρουαρίου 2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1  Eγκριση  διενέργειας και τρόπου εκτέλεσης για την προμήθεια γάλατος

2  Εγκριση διενέργειας και τρόπου εκτέλεσης για προμήθειες φαρμάκων και αναλώσιμου υγειονομικού υλικού, λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου καθώς και παρόχων των σχετικών υπηρεσιών, τροφίμων για τις ανάγκες του δήμου, των ιδρυμάτων και όλων των νομικών του προσώπων για το οικον. Έτος 2016

3  Περί 1ης τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος του δήμου έτους 2016

4  Περί 1ης αναμόρφωσης του πρου/σμού του δήμου οικον. Έτους 2016

5  Ορισμός τακτικού μέλους στο ΔΣ  του  Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου

6  Περί κατανομής υπόλοιπων πιστώσεων χρηματοδότησης ΥΠΕΣ/ΣΥΝΤ-ΕΠΙΣΚ.ΣΧΟΛ.ΚΤΙΡ Ν.2880/01 και ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛ.ΚΤΙΡ.2009 για την εκτέλεση της παροχής υπηρεσίας ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΛΥΚΕΙΟΥ

7  Περί ανακατανομής υπολοίπων πιστώσεων από χρηματοδοτήσεις ΥΠΕΣ/ΣΑΕ055/ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2012, ΥΠ.ΕΣ/ΣΑΤΑ 2013-ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΥΠΕΣ/ΣΑΤΑ 2015-ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

8  Περί αποδοχής ποσού 129.377,66 ευρω και κατανομής πιστώσεων ποσού 124.262,80 ευρω από  χρηματοδότηση ΥΠΕΣ/ΕΡΓΑ & ΛΕΙΤΟΥΡΓ.ΔΑΠΑΝΕΣ Ν/ 3756/09

9  Περί  αποδοχής χρηματοδότησης ΣΑΤΑ 2015 (5η-12η απόφαση κατανομής πιστώσεων 2015) και κατανομής υπόλοιπων πιστώσεων ΣΑΤΑ 2009, ΣΑΤΑ 2011, ΣΑΤΑ 2012, ΣΑΤΑ 2013 και ΣΑΤΑ 2014

10  Περί αποδοχής και κατανομής πίστωσης 7.220,00 ευρω για την ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Α ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΤΟΥΣ  2016, από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2016

11  Εγκριση  τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων- δαπανών ισολογισμού  του δήμου 4ου τριμήνου 2015

12  Περί παράτασης της σύμβασης της προμήθειας με τίτλο ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΕΚΡΩΝ

13  Περί χορήγησης 2ης παράτασης προθεσμίας της ημερομηνίας έναρξης για την Παροχή Υπηρεσιών Επεξεργασίας Νερού στο Δήμο Αλοννήσου

14  Εγκριση 1ης αναμόρφωσης    οικον. Έτους 2016 του πρου/σμού του ΟΠΑΚΔΑ

15  γκριση  8ης αναμόρφωσης του πρου/σμού οικον. Έτους 2015 του ΔΛΤ

16  Εγκριση 1ης αναμόρφωσης πρου/σμού οικον. Έτους 2016 του ΔΛΤ

17  Εγκριση  2ης αναμόρφωσης πρου/σμού οικον. Έτους 2016 του ΔΛΤ

18  Εγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Δημάρχου κ. Π. Βαφίνη και ψήφιση πίστωσης 114,07 ευρω

19  Εγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του δημάρχου κ. Πέτρου Βαφίνη και ψήφιση πίστωσης 281,53

20  Ανάθεση σε ορκωτό λογιστή του τακτικού ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων του δήμου της διαχειριστικής χρήσεως που έληξε των 31 Δεκεμβρίου 2014 και διάθεση πίστωσης 7.380,00 ευρω συμ/νου ΦΠΑ 23%

21  Περί συγκρότησης Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ ΤΥΠΟΥ Τ11Α

22  Περί έγκρισης και παραλαβής της επικαιροποιημένης μελέτης του έργου ΣΗΜΕΙΑΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙς ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ  ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ Δ. ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ που έχει υποβληθεί και ενταχθεί στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015 του πράσινου ταμείου

23  Περί  προγραμματισμού προσλήψεων τακτικού προσωπικού κατηγορίας ΠΕ και ΤΕ έτους 2016

24  Eγκριση συμμετοχής στην Τουριστική Εκθεση  ΙΤΒ ΒΕRLIN στο Βερολίνο μέσω της Περιφέρειας Θεσσαλίας, έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας της προέδρου της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής και ψήφιση πίστωσης  1.800 ευρω για έξοδα μετακίνησης της

25  Ψήφισμα για την καθιέρωση Παγκόσμιας Ημέρας Ελληνικής Γλώσσας και Παιδείας

26  Εγκριση απολογισμού, ισολογισμού και οικονομικών καταστάσεων οικον. Έτους 2013 του ΔΛΤ

27  Εγκριση  συμμετοχής του δήμου     στην  έκθεση SEA & TOURISM  EXPO-  ΘΑΛΑΣΣΙΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ και  ψήφιση πίστωσης ύψους 2.500 ευρω

                                                                                                                          

                                                                                                                     Ο Πρόεδρος Του Δ.Σ.

    

                                                                                                                    Τσουκανάς Κ.  Παναγιώτης

Διαβάστηκε 955 φορές
Βρίσκεστε εδώ: Home ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ 5/2016