Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Τετάρτη, 12 Απριλίου 2017 09:42

ΑΠΟΦΑΣΗ 35/2017 ΟΕ Περί ανατροπής αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης - δέσμευσης πίστωσης για τις οποίες η ανάληψη υποχρέωσης δεν έχει εκτελεσθεί μερικώς ή ολικώς εντός του τρέχοντος οικονομικού έτους.

Διαβάστηκε 509 φορές