ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΥΛΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

×

Προειδοποίσηση

JUser: :_load: Αδυναμία φόρτωσης χρήστη με Α/Α (ID): 30
Παρασκευή, 15 Ιανουαρίου 2016 13:49

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΕ 1/2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

     ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

     ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ

     ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ 37005

     ΤΗΛ. 2424065555

     FAX. 2424065207

     E-MAIL.dimosalo@0578.syzefxis.gov.gr

                                                                                                       Αλόννησος 15/1/2016

                                                                                                       Αριθ. Πρωτ/λου 138

  

Προς μέλη Οικονομικής Επιτροπής

1) Αργυρίου Άγγελο μέλος

2) Κυριαζή Μαγδαληνή μέλος

3) Αγάλλου Σμαραγδή μέλος

4) Χρήστου Δημήτριο μέλος

5) Αναγνώστου Παναγιώτη μέλος

6) Καρακατσάνη Απόστολο μέλος

ΘΕΜΑ Πρόσκληση σε Συνεδρίαση

     Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην 1 / 2016 Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αλοννήσου, την 19 Ιανουαρίου 2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1 Εγκριση πρακτικού διενέργειας δημόσιας κλήρωσης για τον ορισμό μελών στις επιτροπές έργων, προμηθειών και παροχής υπηρεσιών του δήμου οικον. Έτους 2016

2 Περί 8ης αναμόρφωσης του πρου/σμού του δήμου οικον. Έτους 2015

3 Τριμηνιαία έκθεση εσόδων - δαπανών- ισολογισμού 3ου τριμήνου 2015

4 Περί ανατροπής εκθέσεων ανάληψης δαπάνης οικονομικού έτους 2015

5 Περί έγκρισης και οριστικής παραλαβής της μελέτης με τίτλο ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΚΑΛΝΤΕΡΙΜΙΟΥ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΒΟΤΣΗ

6 Περί ψήφισης και διάθεσης υποχρεωτικων δαπανών προηγουμένου οικον. Έτους σύμφωνα με ο άρθρο 160 του ΔΚΚ

                                                                                                                          

                                                                   Ο Πρόεδρος Της Οικονομικής Επιτροπής

  

                                                                                                         Βαφίνης Πέτρος

Διαβάστηκε 812 φορές