ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ https://mail.alonnisos.gov.gr Wed, 21 Aug 2019 06:18:58 +0300 Joomla! - Open Source Content Management el-gr ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ https://mail.alonnisos.gov.gr/index.php/dimos-alonissou/epitropes/oikonomiki-epitropi/proskliseis-oikonomikis-epitropis/item/1336-prosklisi-synedriasis-oikonomikis-epitropis https://mail.alonnisos.gov.gr/index.php/dimos-alonissou/epitropes/oikonomiki-epitropi/proskliseis-oikonomikis-epitropis/item/1336-prosklisi-synedriasis-oikonomikis-epitropis ]]> nikidro@alonnisos.gov.gr (ΝΙΚΗ ΔΡΟΣΑΚΗ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Mon, 01 Apr 2019 12:05:45 +0300 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ https://mail.alonnisos.gov.gr/index.php/dimos-alonissou/epitropes/oikonomiki-epitropi/proskliseis-oikonomikis-epitropis/item/1327-prosklisi-synedriasis-oikonomikis-epitropis https://mail.alonnisos.gov.gr/index.php/dimos-alonissou/epitropes/oikonomiki-epitropi/proskliseis-oikonomikis-epitropis/item/1327-prosklisi-synedriasis-oikonomikis-epitropis ]]> nikidro@alonnisos.gov.gr (ΝΙΚΗ ΔΡΟΣΑΚΗ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Thu, 07 Feb 2019 14:39:17 +0200 ΠΡΌΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΊΑΣΗ ΟΕ https://mail.alonnisos.gov.gr/index.php/dimos-alonissou/epitropes/oikonomiki-epitropi/proskliseis-oikonomikis-epitropis/item/1297-prosklisi-se-synedriasi-oe https://mail.alonnisos.gov.gr/index.php/dimos-alonissou/epitropes/oikonomiki-epitropi/proskliseis-oikonomikis-epitropis/item/1297-prosklisi-se-synedriasi-oe ]]> nikidro@alonnisos.gov.gr (ΝΙΚΗ ΔΡΟΣΑΚΗ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Mon, 10 Dec 2018 13:42:55 +0200 ΠΡΌΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΊΑΣΗ ΟΕ https://mail.alonnisos.gov.gr/index.php/dimos-alonissou/epitropes/oikonomiki-epitropi/proskliseis-oikonomikis-epitropis/item/1276-prosklisi-se-synedriasi-oe https://mail.alonnisos.gov.gr/index.php/dimos-alonissou/epitropes/oikonomiki-epitropi/proskliseis-oikonomikis-epitropis/item/1276-prosklisi-se-synedriasi-oe ]]> nikidro@alonnisos.gov.gr (ΝΙΚΗ ΔΡΟΣΑΚΗ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Fri, 31 Aug 2018 10:53:09 +0300 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΕ ΣΤΙΣ 8/6/2018 https://mail.alonnisos.gov.gr/index.php/dimos-alonissou/epitropes/oikonomiki-epitropi/proskliseis-oikonomikis-epitropis/item/1245-prosklisi-se-synedriasi-oe-stis-8-6-2018 https://mail.alonnisos.gov.gr/index.php/dimos-alonissou/epitropes/oikonomiki-epitropi/proskliseis-oikonomikis-epitropis/item/1245-prosklisi-se-synedriasi-oe-stis-8-6-2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

     ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

     ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ

     ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ 37005

     ΤΗΛ. 2424065555

     FAX. 2424065207

     E-MAIL.dimosalo@0578.syzefxis.gov.gr

                                                                               Αλόννησος 4/6/2018                                                                                                                                                                                                                       Αριθ. Πρωτ/λου 2585

  

Προς μέλη Οικονομικής Επιτροπής

1) Αργυρίου Στ. Άγγελο, μέλος

2) Καλογιάννη Δ. Θεόδωρο , μέλος

3)Δροσάκη Ι. Κωνσταντίνο , μέλος

4) Καλογιάννη Ν. Μιχαήλ, μέλος

5) Κυριαζή Ι. Μαγδαληνή, μέλος

6)Χρήστου Χ. Δημήτριος, μέλος

ΘΕΜΑ Πρόσκληση σε Συνεδρίαση

     Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην 7 / 2018   Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αλοννήσου, την 8 Ιουνίου 2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1 α) Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για σύνταξη και κατάθεση προτάσεων ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βόλου / Τακτική Διαδικασία (Κτηματολογικές Διαφορές), για την απόκρουση της από 09-03-2018 και με αριθμ. κατάθεσης ΤΜ58/09-03-2018 αγωγής διεκδικητικής κυριότητας ακινήτου και διόρθωσης κτηματολογικής εγγραφής (εδαφική έκταση εμβαδού 388,75 τ.μ., περιοχή «Τουρκονέρι», ΚΑΕΚ 350141407063) της Maria Luisa Gatti του Pietro και της Angela Cappeller και β) έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 930,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% για την αμοιβή του.

2 α) Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για σύνταξη και κατάθεση προτάσεων ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βόλου / Τακτική Διαδικασία (Κτηματολογικές Διαφορές), για την απόκρουση της από 09-03-2018 και με αριθμ. κατάθεσης ΤΜ62/09-03-2018 αγωγής διεκδικητικής κυριότητας ακινήτου και διόρθωσης κτηματολογικής εγγραφής (εδαφική έκταση εμβαδού 437,21 τ.μ., περιοχή «Τουρκονέρι», ΚΑΕΚ 350141407028) του Giorgio Felice Pio Rossi-Cairo του Mario και της Anna-Maria και β) έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 930,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% για την αμοιβή του.

3 Περί έγκρισης Τεχνικών Προδιαγραφών του Σχεδίου Διακήρυξης και κατάρτισης των όρων της Διακήρυξης του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018-2019 πρου/σμού 59.000,00 πλέον ΦΠΑ 24% = 73.160,00

4 Περί 4ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2018.

5 Περί έγκρισης των Τεχνικών Προδιαγραφών - Μελέτης, του Σχεδίου Διακήρυξης και κατάρτιση των όρων του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΝΟΣ ΚΑΙΝΟΥΡΙΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ (38) ΘΕΣΕΩΝ».

6             Περί Ψήφισης Πίστωσης ποσού 82.811,43 Ευρώ, για το έργο με τίτλο «ΣΗΜΕΙΑΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ Δ. ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ».

7              Περί Ψήφισης Πίστωσης ποσού 6.200,00 Ευρώ σε βάρος τους Κ.Α.30.6233.01 για τα «ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ – ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ».

8             Περί Ψήφισης Πίστωσης ποσού 5.000,00 Ευρώ σε βάρος του Κ.Α.25.6117.01 για «Αμοιβές ελευθ. Επαγγελματιών (αναλύσεις νερού κλπ)».

                                                                                                                          

                                                                                     Ο Πρόεδρος Της Οικονομικής Επιτροπής

  

                                                                                                          Βαφίνης Πέτρος

]]>
nikidro@alonnisos.gov.gr (ΝΙΚΗ ΔΡΟΣΑΚΗ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Mon, 04 Jun 2018 14:54:10 +0300
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Ο Ε https://mail.alonnisos.gov.gr/index.php/dimos-alonissou/epitropes/oikonomiki-epitropi/proskliseis-oikonomikis-epitropis/item/1241-prosklisi-taktikis-synedriasis-o-e https://mail.alonnisos.gov.gr/index.php/dimos-alonissou/epitropes/oikonomiki-epitropi/proskliseis-oikonomikis-epitropis/item/1241-prosklisi-taktikis-synedriasis-o-e ]]> nikidro@alonnisos.gov.gr (ΝΙΚΗ ΔΡΟΣΑΚΗ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Fri, 27 Apr 2018 15:00:38 +0300 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. https://mail.alonnisos.gov.gr/index.php/dimos-alonissou/epitropes/oikonomiki-epitropi/proskliseis-oikonomikis-epitropis/item/1230-prosklisi-o-e https://mail.alonnisos.gov.gr/index.php/dimos-alonissou/epitropes/oikonomiki-epitropi/proskliseis-oikonomikis-epitropis/item/1230-prosklisi-o-e ]]> nikidro@alonnisos.gov.gr (ΝΙΚΗ ΔΡΟΣΑΚΗ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Thu, 08 Mar 2018 12:22:26 +0200 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΕ https://mail.alonnisos.gov.gr/index.php/dimos-alonissou/epitropes/oikonomiki-epitropi/proskliseis-oikonomikis-epitropis/item/1219-prosklisi-se-synedriasi-oe https://mail.alonnisos.gov.gr/index.php/dimos-alonissou/epitropes/oikonomiki-epitropi/proskliseis-oikonomikis-epitropis/item/1219-prosklisi-se-synedriasi-oe ]]> nikidro@alonnisos.gov.gr (ΝΙΚΗ ΔΡΟΣΑΚΗ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Fri, 23 Feb 2018 14:30:42 +0200 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΕ https://mail.alonnisos.gov.gr/index.php/dimos-alonissou/epitropes/oikonomiki-epitropi/proskliseis-oikonomikis-epitropis/item/1179-prosklisi-se-synedriasi-oe https://mail.alonnisos.gov.gr/index.php/dimos-alonissou/epitropes/oikonomiki-epitropi/proskliseis-oikonomikis-epitropis/item/1179-prosklisi-se-synedriasi-oe

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

     ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

     ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ

     ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ 37005

     ΤΗΛ. 2424065555

     FAX. 2424065207

     E-MAIL.dimosalo@0578.syzefxis.gov.gr                                                                                Αλόννησος  11/12/2017                                                                                                                                                                                                                        Αριθ. Πρωτ/λου 5570

  

Προς  μέλη Οικονομικής Επιτροπής

1) Αργυρίου Στ. Άγγελο,  μέλος

2) Καλογιάννη  Δ. Θεόδωρο,  μέλος

3)Δροσάκη  Ι. Κωνσταντίνο,  μέλος

4) Καλογιάννη  Ν. Μιχαήλ, μέλος

5) Κυριαζή Ι. Μαγδαληνή, μέλος

6)Χρήστου Χ. Δημήτριος, μέλος

ΘΕΜΑ Πρόσκληση σε Συνεδρίαση

      Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην 23 / 2017   Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής  Δήμου Αλοννήσου, την 15 Δεκεμβρίου 2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1  Ψήφιση πίστωσης 5.000 Ε σε βάρος του ΚΑ 70.7331.01 για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ - ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ πρου/σμού 5.000 ευρω.

2  Ψήφιση πίστωσης 3.720 ευρω σε βάρος του ΚΑ 25/6117.06 για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΦΑΚΕΛΛΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΧΩΡΑΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ πρου/σμού 3.720 ευρω

3  Ψήφιση πίστωσης 6.000 ευρω  σε  βάρος του 70/6117.03 για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΦΑΚΕΛΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΠΡΟΟΡΙΟΣΜΩΝ  πρου/σμού 6.000 ευρω.

4  Ψήφιση πίστωσης 6.200 ευρω σε βάρος του ΚΑ 30/7412.37 για την μελέτη με τίτλο ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΑΒΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΤΕΝΗΣ ΒΑΛΛΑΣ  πρου/σμού 6.200 ευρω

5  Ψήφιση πίστωσης 6.200 ευρω σε βάρος του ΚΑ 30/7412.37 για την μελέτη με τίτλο ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΑΒΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΤΕΝΗΣ ΒΑΛΛΑΣ  πρου/σμού 6.200 ευρω

6  Ψήφιση πίστωσης  1.860 ευρω σε βάρος του ΚΑ 30/6117.07 για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΦΑΚΕΛΛΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΣΕΩΝ πρου/σμού 1.860,00 ευρω

7  Εγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης ψήφισης πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών μετά την 7η  αναμόρφωση του πρου/σμού εξόδων  οικονομικού έτους 2017 για την ευρυθμη λειτουργία του δήμου

8  Περί επικύρωσης των πρακτικών Ι  και ΙΙ του διαγωνισμού για την ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ πρού/σμού 1.320.000 ευρω πλέον ΦΠΑ 24%  συνολικός πρου/σμός  1.636.800 ευρω

9  Περί αύξησης ή μη του τέλους καθαριότητας - φωτισμού για το έτος 2018

10  Κατάθεση αγωγής κατά κληρονόμων Γ. Κυριαζή για την αποβολή από καταπατηθείσα δημοτική έκταση στην περιοχή Πατητηρίου και ψήφιση πίστωσης 1054,00 ευρω

11  Περί αναπροσαρμογής ή μη τελών ύδρευσης για το έτος 2018

                                                                                                                      

                                                                                      Ο Πρόεδρος Της Οικονομικής Επιτροπής

  

                                                                                                          Βαφίνης Πέτρος

]]>
nikidro@alonnisos.gov.gr (ΝΙΚΗ ΔΡΟΣΑΚΗ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Mon, 11 Dec 2017 14:52:26 +0200
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΕ 22/2017 https://mail.alonnisos.gov.gr/index.php/dimos-alonissou/epitropes/oikonomiki-epitropi/proskliseis-oikonomikis-epitropis/item/1170-prosklisi-se-synedriasi-oe-22-2017 https://mail.alonnisos.gov.gr/index.php/dimos-alonissou/epitropes/oikonomiki-epitropi/proskliseis-oikonomikis-epitropis/item/1170-prosklisi-se-synedriasi-oe-22-2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

     ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

     ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ

     ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ 37005

     ΤΗΛ. 2424065555

     FAX. 2424065207

     E-MAIL.dimosalo@0578.syzefxis.gov.gr

                                                                                Αλόννησος  27/11/2017                                                                                                                                                                                                                        Αριθ. Πρωτ/λου 5248

  

Προς  μέλη Οικονομικής Επιτροπής

1) Αργυρίου Στ. Άγγελος μέλος

2) Καλογιάννη  Θεόδωρο,   μέλος

3)Δροσάκη  Ι. Κωνσταντίνο,  μέλος

4) Καλογιάννη  Ν. Μιχαήλ , μέλος

5) Κυριαζή Ι. Μαγδαληνή  μέλος

6)Χρήστου Χ. Δημήτριος μέλος

ΘΕΜΑ Πρόσκληση σε Συνεδρίαση

      Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην 22 / 2017   Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής  Δήμου Αλοννήσου, την 1 Δεκεμβρίου 2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1  Περί 7ης Αναμόρφωσης του πρου/σμού εσόδων - εξόδων οικον. Έτους 2017

2  Περί καθορισμού όρων για την σύναψη τοκοχρεολυτικού δανείου ύψους 120.000 ευρω με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή άλλο Τραπεζικό ίδρυμα για την  προμήθεια καινούργιου λεωφορείου 38 θέσεων

3  Περί  ανατροπής της αριθμ. 4786/25-10-2017 απόφασης ανάληψης υποχρέωσης με Α/Α 184 πίστωσης ύψους 1.000 ευρω του πρου/σμού εξόδων του ΚΑ 25/6233.01 που θα διατεθούν με νέα απόφαση της ΟΕ για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ από χρηματοδότηση του ΥΠ. ΕΣ για την αντιμετώπιση του φαινομένου της λειψυδρίας (ΣΑΕ 055)

4  Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για παράσταση στην συνεδρίαση  στις 9-1-2018, σύνταξη και κατάθεση προτάσεων και εξέταση μαρτύρων στο ίδιο δικαστήριο, προς απόκρουση πρόσθετης παρέμβασης του Ελληνικού Δημοσίου κατά δήμου Αλοννήσου και Ανδρέα Χάλαρη, περί αναγνωρίσεως κυριότητας του δημοσίου στην έκταση που διεκδικεί από τον δήμο ο Α. Χάλαρης με την αριθμ. 493/2011 αγωγή επί εδαφικής εκτάσεως στη θέση ΚΑΒΑΚΙΑ εμβαδού 16.389,40 τα.μ και έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης 1.215,20 ευρω συμ/νου ΦΠΑ 24% για την αμοιβή του

5  Περί έγκρισης της παροχής υπηρεσίας με τίτλο ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΝΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ και περί διάθεσης πίστωσης  4.464,00 ευρω από χρηματοδότηση του ΥΠ.ΕΣ για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας (ΣΑΕ 055)

6  Καθορισμός συνδρομών μελών Προγραμμάτων Αθλησης για Ολους για την περίοδο 2016-2017

7  Κατάρτιση εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Αλοννήσου

                                                                                                                           

                                                                                      Ο Πρόεδρος Της Οικονομικής Επιτροπής

  

                                                                                                          Βαφίνης Πέτρος

]]>
nikidro@alonnisos.gov.gr (ΝΙΚΗ ΔΡΟΣΑΚΗ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Mon, 27 Nov 2017 14:52:24 +0200