ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΥΛΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

×

Προειδοποίσηση

JUser: :_load: Αδυναμία φόρτωσης χρήστη με Α/Α (ID): 30
Πέμπτη, 07 Φεβρουαρίου 2013 09:37

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ Ο.Π.Α.Κ.Δ.Α. για το έτος 2013

Δείτε το συννημένο αρχείο

  synopitiki_katastasi_prypologismou_opakda_2013.pdf


ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ - ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ   ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ   ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ-ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ
  για το έτος: 2013

Κωδικοί αριθμοί

Έσοδα και Εισπράξεις

Προϋπολογισμός

0

Τακτικά Έσοδα

97.050,00

1(πλην 13)

Έκτακτα έσοδα (πλην επιχορηγήσεις για   επενδύσεις)

153.500,00

2

Έσοδα παρελθόντων ετών

0,00

31

Εισπράξεις από Δάνεια

0,00

32

Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη

0,00

4

Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου, Ασφ. Φορέων   και Τρίτων

129.200,00

5

Χρηματικό υπόλοιπο προηγ. έτους

69.442,82

13

Επιχορηγήσεις για επενδύσεις

0,00

Σύνολο Πόρων

449.192,82

 

Κωδικοί αριθμοί

Έξοδα και Πληρωμές

Προϋπολογισμός

60

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού

230.300,00

61,62

Αμοιβές και παροχές τρίτων

27.600,00

63,64

Φόροι - τέλη, λοιπά γενικά έξοδα

19.100,00

651

Τοκοχρεωλύσια δανείων

0,00

66

Προμήθειες-Αναλώσεις υλικών

15.142,85

67,68

Μεταβιβάσεις σε τρίτους, λοιπά έξοδα

1.600,00

81

Πληρωμές για υποχρεώσεις Π.Ο.Ε.

3.549,97

82,85

Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις

130.200,00

 

 

 

 

Επενδύσεις

 

71

Αγορές

16.700,00

73

Έργα

0,00

74

Μελέτες

0,00

75

Συμμετοχή σε επιχειρήσεις

0,00

652

Τοκοχρεωλύσια δανείων επενδύσεων

0,00

9111

Αποθεματικό

5.000,00

Σύνολο εξόδων και πληρωμών

449.192,82

             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Διαβάστηκε 5821 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 07 Μαρτίου 2014 13:02
Βρίσκεστε εδώ: Home ΝΠΔΔ Ο.Π.Α.Κ.Δ.Α. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ο.Π.Α.Κ.Δ.Α. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ Ο.Π.Α.Κ.Δ.Α. για το έτος 2013