ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΥΛΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

×

Προειδοποίσηση

JUser: :_load: Αδυναμία φόρτωσης χρήστη με Α/Α (ID): 30
15 Μαρτίου 2013 Σε ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ/ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Ο Δήμαρχος Αλοννήσου, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ,
προϋπολογισμού 105.000,00€ (με Αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 16%). Το έργο συντίθεται από την κατηγορία εργασιών: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, με προϋπολογισμό Δαπάνης Εργασιών: 64.905,23€, Γ.Ε. και Ο.Ε.: 11.682,94€, Απρόβλεπτα: 11.488,23 €, Αναθεώρηση: 2.440,84€.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                     Αλόννησος 04/03/2013

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                         Αριθ. Πρωτ/λου: 819

ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ                        

ΤΗΛ. 2424065555                        

ΦΑΧ 2424065207                        

Ε-ΜΑΙΑυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.~-40R  

Προς τους κ.κ.:

1) Βαφίνης Πέτρος, Πρόεδρος          

2) Παπαχρήστος Κων/νος-Ορέστης, Μέλος

3) Αγάλλου Νικόλαος, Μέλος          

4) Αναγνώστου Παναγιώτης, Μέλος      

5) Καλογιάννης Μιχαήλ, Μέλος          

6) Βλάϊκος Παναγιώτης, Αντιπρόεδρος  

7) Δροσάκης Κωνσταντίνος, Μέλος      

 ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε Συνεδρίαση

    Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην 4/2013 Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αλοννήσου, την 8η Μαρτίου 2013 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω Θέματα:

                                                                                                                                                     ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 

 

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Αλόννησος 31/01/2013

 

ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ

 

 

Τ.Κ.37005

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ

 

 

ΤΗΛ.24243-50201

ΑΡΙΘΜ.   5 /2013

 

 
 

 ΘΕΜΑ  : " Έγκριση προϋπολογισμού οικ.έτους 2013 Δήμου Αλοννήσου"

 

 

Το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Αλοννήσου με την υπ.αριθμ.  5/2013 απόφαση ενέκρινε τον προϋπολογισμό του δήμου Αλοννήσου για το οικ.έτος 2013 ο οποίος έχει ως εξής:

           

 

07 Φεβρουαρίου 2013 Σε ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ο.Π.Α.Κ.Δ.Α.

Αρ. Αποφ. 6/2013                                                         Περίληψη: Περί  Ψήφισης  προϋπολογισμού του Ο.Π.Α.Κ.Δ.Α  Δήμου Αλοννήσου οικονομικού έτους 2013

Στην  Αλόννησο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα
την 5η  Φεβρουαρίου  2012 , ημέρα
Τρίτη και ώρα 18.00΄  συνήλθε σε
ειδική  συνεδρίαση το Δ.Σ. του
«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ – ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ»  ύστερα από την   28/1.2.2013
πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. προς κάθε μέλος του Δ.Σ. σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρο 67 του Ν.3852/2010.

07 Φεβρουαρίου 2013 Σε ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ο.Π.Α.Κ.Δ.Α.

Δείτε το συννημένο αρχείο

  synopitiki_katastasi_prypologismou_opakda_2013.pdf


ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ - ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ   ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ   ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ-ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ
  για το έτος: 2013

Κωδικοί αριθμοί

Έσοδα και Εισπράξεις

Προϋπολογισμός

0

Τακτικά Έσοδα

97.050,00

1(πλην 13)

Έκτακτα έσοδα (πλην επιχορηγήσεις για   επενδύσεις)

153.500,00

2

Έσοδα παρελθόντων ετών

0,00

31

Εισπράξεις από Δάνεια

0,00

32

Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη

0,00

4

Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου, Ασφ. Φορέων   και Τρίτων

129.200,00

5

Χρηματικό υπόλοιπο προηγ. έτους

69.442,82

13

Επιχορηγήσεις για επενδύσεις

0,00

Σύνολο Πόρων

449.192,82

 

Κωδικοί αριθμοί

Έξοδα και Πληρωμές

Προϋπολογισμός

60

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού

230.300,00

61,62

Αμοιβές και παροχές τρίτων

27.600,00

63,64

Φόροι - τέλη, λοιπά γενικά έξοδα

19.100,00

651

Τοκοχρεωλύσια δανείων

0,00

66

Προμήθειες-Αναλώσεις υλικών

15.142,85

67,68

Μεταβιβάσεις σε τρίτους, λοιπά έξοδα

1.600,00

81

Πληρωμές για υποχρεώσεις Π.Ο.Ε.

3.549,97

82,85

Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις

130.200,00

 

 

 

 

Επενδύσεις

 

71

Αγορές

16.700,00

73

Έργα

0,00

74

Μελέτες

0,00

75

Συμμετοχή σε επιχειρήσεις

0,00

652

Τοκοχρεωλύσια δανείων επενδύσεων

0,00

9111

Αποθεματικό

5.000,00

Σύνολο εξόδων και πληρωμών

449.192,82

             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

04 Φεβρουαρίου 2013 Σε ΝΕΑ-ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Συνάντηση Κυριακή 3 Φεβ. 18:30 στο Δημαρχείο με θέμα: «Υποβολή προτάσεων για την δημιουργία ενός χώρου πολλαπλών δραστηριοτήτων για νέους»

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Πρακτικού από τη Δημόσια ειδική Συνεδρίαση Του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αλοννήσου, με Αριθμό 2/2013 από 29/01/2013.
Στην Αλόννησο και στο Δημαρχείο, σήμερα την 29ην Ιανουαρίου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 18.30, συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο
Αλοννήσου, κατόπιν της αριθ. 325/25-01-2013 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία επιδόθηκε προς
κάθε δημοτικό σύμβουλο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο δέκα επτά (-17-) βρέθηκαν να είναι παρόντα ενδέκα -11- μέλη, ήτοι :

18 Ιανουαρίου 2013 Σε ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                     ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                       Αριθ. Απόφασης: 293/2012

ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ                       Ημερ.   -//- : 21/12/2012

ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ 37005                          

ΤΗΛ. 2424065555                        

FAX. 2424065207                        

E-MAIL.dimosalo@0578.syzefxis.gov.gr

                               ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

 

   Πρακτικού από τη Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση Του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αλοννήσου, με Αριθμό 24/2012 από 21/12/2012.

Βρίσκεστε εδώ: Home ΝΠΔΔ Ο.Π.Α.Κ.Δ.Α. 2013